በወንጀል ክርክር የመጀመርያ ደረጃ መቃወሚያ አቀራረብና በፍ/ቤቱ የሚሰጥ ብይን/ትእዛዝ

በወንጀል ክርክር የመጀመርያ ደረጃ መቃወሚያ ለ) የኣቀራረቡ ፎርም ሲታይ ደግሞ በቁ.130 (1) ወይም (2) መሰረት በሁለት መልኩ ሊታይ ይችልል ሐ) ከመቃወሚያ ጋር ተያይዞ

በወንጀል ክርክር የመጀመርያ ደረጃ መቃወሚያ አቀራረብና በፍ/ቤቱ የሚሰጥ ብይን/ትእዛዝ Read More »

Amharic Articles, blogs, Ethiopian Criminal Law, , ,