Labsii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lakk.202/2009 hanga 206/2009:

labsii Gibiira Galii Bulchinsa Motuummaa Naannoo Oromiyaa irraa debiidhaan murtessuuf bahee labsii lakk-202-bara-2009

Labsii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lakk.202/2009 hanga 206/2009: Read More »

Laws, Oromia Proclamations